آرام بند برای دربهای شیشه ای نصب ارم بند بر روی درب شیشه سکوریت

آرام بند برای دربهای شیشه ای نصب ارم بند

photo_2017-09-18_12-58-31-225x300 آرام بند برای دربهای شیشه ای نصب ارم بند بر روی درب شیشه سکوریت

نصب ارام بند بر روی دربهای شیشه ای سکورت

که به هر دلیلی ارام بند کف نصب نشده باشد یا ارام بندهای 

مخصوص دربهای سکورت شیشه ای بر روی انها نصب نشده باشد

نصب ارام بند بدون باز کردن شیشه ویا سوراخ کاری با ارام بندهای

مخصوص وپایه های مخصوص که برای این کار تهیه شده است 

به راحتی وبدون هیچ تغییری در فرم درب شیشه ای انجام میپزیرد

نصب ارام بند بر روی دربهای کاملا شیشه ای که فرم چهار چوب هم نداشته باشد

با روش ما امکان پذیر میباشدبطوری که درب به ارامی و بدون هیچ ضربه ای بسته میشود

دلیل استفاده از جکهای آرام بند ۳ سرعته این است که قفل های برقی جدید

با توجه به وجودزبانه محکم و ضد سرقت به آسانی و با فشار اندک بسته نمی شوند

و نیاز است با نیروی بیشتری درب چفت شودتا اینکه قفل بسته شود.

حال اگر در آرام بند های ۲ سرعته بخواهیم سرعت و نیرو را زیاد کنیم در نتیجه درب

با سرعت کوبیده می شودو ایجاد سروصدا مینماید. ولی اگر از آرام بند ۳ سرعته استفاده نماییم

میتوان سرعت دوم را کاهش دادهتا درب آهسته لب به لب شود

و سپس در ۲ درجه پایانی سرعت سوم با فشار و نیروی زیاد وارد عمل شده و در را قفل می کند.

بدلیل اینکه این نیرو و شوک پایانی فقط در ۲ درجه انتهایی است

درب فرصت پیدا نمی کند که شتاب گرفته و کوبیده شود و در نتیجه

جک آرام بند ۳۳ سرعته با فشار زیاد ولی بدون تولید صدا درب را چفت و قفل می کند.

علاوه بر آرام بند ان-اچ-ان سری ۸۰ می توان از آرام بندهای ویرو ایتالیا سری D86 و دورما آلمان

Dorma-TS68 با عملکرد سه  سرعته جهت درب های دارای قفل برقی استفاده نمود.

شاید این را هم بپسندید.

Comments are closed.