قفل لاک پشتی-قفل کله گاوی-یوتاب-کاویان-ساخت کشور ایران-یک سال گارانتی

قفل لاک پشتی یا قفل کله گاوی یوتاب  کاویان سا خت کشورایران  دارای یک سال  گارانتی میباشد .

قفل لاک پشتی قفل کله گاوی
قفل لاک پشتی قفل کله گاوی

از برندهای دیگر این قفل باید به قفل لاک پشتی یا همان قفل کله گاوی سیزا اشاره کرد قفل کله گاوی یوتاب کاویان سیزا گارانتی یک ساله

قفل برقی سیزا

cisa ساخت کشور ایتالیا واز برندهای خوب بازار ایران میباشد آلیاژ فولادی وضد ضربه  وعدم دسرسی ودست کاری ازاین رو قفل کله گاوی یوتاب ساخت کشور ایران چیز کمتری از قفل سیزا ندارد 

آلیاز مناسب به کار رفته است ویک دستگیره در قفل یوتاب تهویه شده است که قفلهای دیگر آن را ندارنداین دستگیره باعث میشود که شما دیگر بر روی در دستگیره اضافه نکنید

قفلهای یوتاب وسیزا بر روی درهای ورودی نصب میشوند واگر شما به همرا ه آن یک آرام بند هم نصب کنید ایمنی ورود وخروج را تا هد بالایی مدیریت کرده اید زیرا آرام بند باعث میشود بعد از هر ورودخروجی درب کاملا بسته شودراحل ایده آل برای مدیرت باز بسته شدن درهای فولادی چوبی آهنی درهای ورودی ساختمان اپارتمان شرکتهامیباشد


دارای تضمین مقاومت د برابر ورود اجباری دارای استاندارد EN 14846ومقاومت در برابر مقاومت کششی تا ۲۰۰۰۰ کیلو گرم استا ندارد پوشش فولادی مقاومت
در برابر هر گونه دستکاری امدی توسط مهاجم و مقاومت در برابرفشا ربیش از ۱۰۰۰۰کیلو هوشمند درصورتیکه قفل در به هر دلیلی باز شده باشد وکسی ورود نکرده باشد به طور خودکار قفل میشود
این برندها توسط کارشناسان فنی شرکت رام بندان  در سالهای متوالی نصب وتست شده است  ودارای گارانتی بعد از نصب و نگهداری سرویس میباشد

شاید این را هم بپسندید.

Comments are closed.