آرام بند برای دربهای شیشه ای نصب ارم بند بر روی درب شیشه سکوریت

آرام بند برای دربهای شیشه ای نصب ارم بند

نصب ارام بند بر روی دربهای شیشه ای سکورت

که به هر دلیلی ارام بند کف نصب نشده باشد یا ارام بندهای 

مخصوص دربهای سکورت شیشه ای بر روی انها نصب نشده باشد

نصب ارام بند بدون باز کردن شیشه ویا سوراخ کاری با ارام بندهای

مخصوص وپایه های مخصوص که برای این کار تهیه شده است 

به راحتی وبدون هیچ تغییری در فرم درب شیشه ای انجام میپزیرد

نصب ارام بند بر روی دربهای کاملا شیشه ای که فرم چهار چوب هم نداشته باشد

با روش ما امکان پذیر میباشدبطوری که درب به ارامی و بدون هیچ ضربه ای بسته میشود

دلیل استفاده از جکهای آرام بند ۳ سرعته این است که قفل های برقی جدید

با توجه به وجودزبانه محکم و ضد سرقت به آسانی و با فشار اندک بسته نمی شوند

و نیاز است با نیروی بیشتری درب چفت شودتا اینکه قفل بسته شود.

حال اگر در آرام بند های ۲ سرعته بخواهیم سرعت و نیرو را زیاد کنیم در نتیجه درب

با سرعت کوبیده می شودو ایجاد سروصدا مینماید. ولی اگر از آرام بند ۳ سرعته استفاده نماییم

میتوان سرعت دوم را کاهش دادهتا درب آهسته لب به لب شود

و سپس در ۲ درجه پایانی سرعت سوم با فشار و نیروی زیاد وارد عمل شده و در را قفل می کند.

بدلیل اینکه این نیرو و شوک پایانی فقط در ۲ درجه انتهایی است

درب فرصت پیدا نمی کند که شتاب گرفته و کوبیده شود و در نتیجه

جک آرام بند ۳۳ سرعته با فشار زیاد ولی بدون تولید صدا درب را چفت و قفل می کند.

علاوه بر آرام بند ان-اچ-ان سری ۸۰ می توان از آرام بندهای ویرو ایتالیا سری D86 و دورما آلمان

Dorma-TS68 با عملکرد سه  سرعته جهت درب های دارای قفل برقی استفاده نمود.

شاید این را هم بپسندید.

Comments are closed.